Toggle Menu
Ffestiniog & Highland Railway

Saernïaeth Treftadaeth

Bydd hyfforddeion Saernïaeth Dreftadaeth yn dysgu’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer adeiladu ac adfer cerbydau pren hardd gyda gorffeniadau celfydd manwl a’r sgiliau gwaith coed a ddefnyddir wrth adfer adeiladau treftadaeth;

Bydd hyfforddeion Saernïaeth Dreftadaeth yn ennill y rhan fwyaf o’u profiad yn fewnol, gan weithio ar brosiectau bach ac adeiladu cerbydau ac ati. Bydd hefyd disgwyl iddynt ennill Tystysgrif Lefel 2 y Ddinas a’r Urddau mewn Saernïaeth Mainc, gan gael eu rhyddhau un diwrnod yr wythnos i fynychu Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau.

Bydd yr unedau’n cynnwys:

  • Cydymffurfio â gofynion iechyd, diogelwch a lles cyffredinol yn y gweithle
  • Cydymffurfio ag arferion gwaith cynhyrchiol yn y gweithle
  • Cynhyrchu eitemau pensaernïol treftadaeth cyffredin yn y gweithle
  • Symud, cludo a storio adnoddau yn y gweithle
  • Llunio cynlluniau maint llawn o batrymau ar gyfer eitemau saernïaeth bensaernïol treftadaeth cyffredin yn y gweithle
  • Paratoi a defnyddio peiriannau torri a siapio cludadwy yn y gweithle
  • Llunio patrymau ar gyfer eitemau pensaernïol treftadaeth cyffredin yn y gweithle

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig)

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd