Toggle Menu
Ffestiniog & Highland Railway

Peirianneg Rheilffyrdd a Chynnal a Chadw’r Trac

Bydd hyfforddeion Peirianneg Rheilffyrdd yn dysgu sgiliau peirianneg y cledrau ar gyfer sicrhau bod trac Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, y mae llawer ohono’n rhedeg ar adeiladwaith cloddiau sychion unigryw a hanesyddol (sydd bellach yn rhan o’r dirwedd ehangach), yn cael ei gynnal a’i gadw a’i ddiogelu ar gyfer y dyfodol.

Bydd hyfforddeion y trac yn gweithio ar y cyd â thîm yr Adran Isadeiledd o Iard Minffordd. Bydd disgwyl i hyfforddeion gwblhau eu hyfforddiant hyd at Dystysgrif NVQ Lefel2/3 y Ddinas a’r Urddau mewn Peirianneg Rheilffyrdd: Cynnal a Chadw’r Trac. Cyflwynir yr hyfforddiant yn fewnol a chaiff ei asesu’n fewnol gan y Rheolwr Isadeiledd.

Bydd yr unedau’n cynnwys:

  • Paratoi i gyflawni dyletswyddau yn y diwydiant rheilffyrdd (yn y cyd-destun treftadaeth)
  • Cyflawni gwaith cynnal a chadw arferol ar y trac
  • Cyflawni archwiliadau arferol ar y trac
  • Cynorthwyo i baratoi adnoddau ar gyfer gweithgareddau ynglŷn â’r trac (gan gynnwys gweithgareddau gwirfoddolwyr)
  • Adnewyddu asedau a chydrannau perthnasol i’r trac treftadaeth
  • Datrys problemau gyda geometreg y trac fel ag i sicrhau bod y trac yn addas i’w ddefnyddio drwy drwsio asedau a chydrannau perthnasol i’r trac treftadaeth
  • Paratoi peiriannau bach, cyfarpar mesur a thaclau ar gyfer adnewyddu a chynnal a chadw’r trac yng nghyd-destun rheilffordd dreftadaeth
  • Codi a symud defnyddiau, cydrannau a chyfarpar perthnasol i’r trac
  • Adfer geometreg trac plaen i gyflwr gweithredol
  • Paratoi safle gwaith ar gyfer gweithgareddau peirianneg dreftadaeth perthnasol i’r trac

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig)

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd