Toggle Menu
Ffestiniog & Highland Railway

Peirianneg Fecanyddol

Bydd hyfforddeion Peirianneg Fecanyddol yn dysgu sgiliau sylfaenol ar gyfer cadw stoc rholio Fictoraidd a stoc rholio a ail-grewyd mewn cyflwr boddhaol at waith, gan gynnwys atgyweirio ac ailadeiladu locomotifau.

Bydd disgwyl i hyfforddeion Peirianneg Fecanyddol ennill o leiaf dystysgrif Lefel 2 y Ddinas a’r Urddau mewn Gweithrediadau Peirianneg Fecanyddol yn y Cyd-destun Treftadaeth. Bydd yr hyfforddeion yn gweithio yn yr Adran Beirianneg yn Boston Lodge ac yn cael eu rhyddhau am un diwrnod yr wythnos i fynychu Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau.

Bydd yr unedau’n cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch o fewn amgylchedd peirianyddol
  • Deall a chyfleu gwybodaeth dechnegol
  • Deall sut mae gweithio’n effeithiol mewn cyd-destun diwydiannol
  • Deall perthynas waith mewn cyd-destun diwydiannol
  • Deall hawliau a chyfrifoldebau mewn cyd-destun diwydiannol
  • Paratoi a defnyddio turnau ar gyfer tasgau turnio
  • Paratoi a defnyddio peiriannau melino

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig)

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd