Toggle Menu

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri – Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth


SGILIAU AR GYFER Y DYFODOL, A DDYSGWYD O'R GORFFENNOL

Croeso i Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri – Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi llwyddo i sicrhau grant sylweddol o £454,000 o Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at sefydlu rhaglen hyfforddi uchelgeisiol i gyflwyno sgiliau treftadaeth i gynulleidfa ehangach. Bydd y rhaglen, sy’n rhan o gynllun ‘Sgiliau ar gyfer y Dyfodol’ y Gronfa, yn mynd ati i recriwtio ugain o hyfforddeion dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae’r rheilffordd am ddenu hyfforddeion er mwyn rhannu sgiliau treftadaeth ein gweithlu talentog, a thrwy hynny annog yr hyfforddeion i ddilyn gyrfa yn y sector treftadaeth.


Meysydd Sgiliau

Peirianneg Fecanyddol

Ffestiniog Railway

Bydd hyfforddeion Peirianneg Fecanyddol yn dysgu sgiliau sylfaenol ar gyfer cadw stoc rholio Fictoraidd a stoc rholio a ail-grewyd mewn cyflwr boddhaol at waith, gan gynnwys atgyweirio ac ailadeiladu locomotifau.

mwy

Garddwriaeth

Ffestiniog Railway

Bydd hyfforddeion Garddwriaeth yn dysgu sut i gynllunio, plannu a chynnal cynlluniau plannu blwyddyn gyfan ar gyfer llawer o safleoedd mewn gorsafoedd a lleoedd eraill ar y rheilffordd dreftadaeth, a sut i reoli tîm o arddwyr gwirfoddol.

mwy

Saernïaeth Treftadaeth

Ffestiniog Railway

Bydd hyfforddeion Saernïaeth Dreftadaeth yn dysgu’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer adeiladu ac adfer cerbydau pren hardd gyda gorffeniadau celfydd manwl a’r sgiliau gwaith coed a ddefnyddir wrth adfer adeiladau treftadaeth;

mwy

Peirianneg Rheilffyrdd a Chynnal a Chadw’r Trac

Ffestiniog Railway

Bydd hyfforddeion Peirianneg Rheilffyrdd yn dysgu sgiliau peirianneg y cledrau ar gyfer sicrhau bod trac Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, y mae llawer ohono’n rhedeg ar adeiladwaith cloddiau sychion unigryw a hanesyddol (sydd bellach yn rhan o’r dirwedd ehangach), yn cael ei gynnal a’i gadw a’i ddiogelu ar gyfer y dyfodol.

mwy

Dehongli Treftadaeth

Ffestiniog Railway

Bydd hyfforddeion Dehongli Treftadaeth yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dehongli a chyfleu arwyddocâd, hanes a nodweddion diddorol atyniad treftadaeth megis Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri i ymwelwyr, yn enwedig wrth ymwneud wyneb yn wyneb, ac yn dysgu sut i ddigideiddio deunydd archifol.

mwy

Adeiladu Cloddiau a Ffensys Treftadaeth

Ffestiniog Railway

Bydd hyfforddeion Adeiladu Cloddiau a Ffensys Treftadaeth yn dysgu sgiliau arbenigol ar gyfer adfer a chynnal a chadw’r cloddiau sychion a’r ffensys defaid haearn bwrw a gwifren ger y trac, er mwyn gwarchod cymeriad hanesyddol y dirwedd.

mwy

Mwy am Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri


Dysgu mwy

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Privacy Policy

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd