Toggle Menu
Ffestiniog & Highland Railway

Garddwriaeth

Bydd hyfforddeion Garddwriaeth yn dysgu sut i gynllunio, plannu a chynnal cynlluniau plannu blwyddyn gyfan ar gyfer llawer o safleoedd mewn gorsafoedd a lleoedd eraill ar y rheilffordd dreftadaeth, a sut i reoli tîm o arddwyr gwirfoddol.

Bydd hyfforddeion Garddwriaeth yn gweithio o Iard Minffordd fel rhan o dîm yr Adran Isadeiledd. Rydym wrthi’n adeiladu ‘Canolfan Arddwriaeth’ yn Iard Minffordd, gyda thŷ gwydr, storfa arddio a chyfleusterau defnyddiol eraill. Mae yna hefyd lu o storfeydd garddio eraill y gallwch eu defnyddio ar hyd y 40 milltir o reilffordd. Mae’r tîm garddwriaeth ar hyn o bryd yn gofalu am y gerddi a’r arddangosfeydd blodau yn 11 o’n prif orsafoedd. Mae’r adran yn dod yn gynyddol hunangynhaliol gyda golwg ar dyfu a gaeafu ein planhigion ein hunain.

Bydd yr holl hyfforddiant yn digwydd yn fewnol gyda chymorth allanol ac asesu gan Goleg Cambria, Wrecsam. Disgwylir i hyfforddeion Garddwriaeth gwblhau Tystysgrif/Diploma Lefel 2 y Ddinas a’r Urddau mewn Garddwriaeth yn y Gweithle.

Bydd yr unedau’n cynnwys:

  • Monitro a gweithredu gofynion iechyd a diogelwch
  • Paratoi’r tir ar gyfer hau a phlannu
  • Sefydlu planhigion a/neu hadau yn y pridd
  • Dileu tyfiant diangen er mwyn cynnal datblygiad
  • Enwau a therminoleg planhigion, ac adnabod planhigion
  • Sefydlu defnyddiau hybu twf
  • Tyfu planhigion o hadau
  • Gofalu am blanhigion yn yr awyr agored

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig)

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd