Toggle Menu
Ffestiniog & Highland Railway

Adeiladu Cloddiau a Ffensys Treftadaeth

Bydd hyfforddeion Adeiladu Cloddiau a Ffensys Treftadaeth yn dysgu sgiliau arbenigol ar gyfer adfer a chynnal a chadw’r cloddiau sychion a’r ffensys defaid haearn bwrw a gwifren ger y trac, er mwyn gwarchod cymeriad hanesyddol y dirwedd.

Bydd disgwyl i hyfforddeion Adeiladu Cloddiau a Ffensys Treftadaeth gwblhau Diploma NVQ Lefel 3 mewn Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu) Cloddiau Sychion. Byddant yn gweithio ar y cyd â thîm o adeiladwyr cloddiau sychion profiadol, adeiladwyr ffensys treftadaeth, y tîm ochr y trac, a’r tîm adeiladau treftadaeth er mwyn meithrin yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiad perthnasol. Bydd hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu ar y safle gan ein hyfforddwr a’n hasesydd allanol o’r ‘Traditional Building Skills Co’. Gall hyfforddeion hefyd fynychu hyfforddiant allanol dosbarth meistr a ddarperir gan Gymdeithas Waliau Cerrig Sychion Prydain.

Bydd yr unedau’n cynnwys:

  • Cadarnhau gweithgareddau ac adnoddau gwaith ar gyfer ardal waith alwedigaethol yn y gweithle
  • Datblygu a chynnal perthnasau gwaith galwedigaethol da yn y gweithle
  • Cadarnhau’r dull galwedigaethol o weithio yn y gweithle
  • Gweithio ar brosiectau cadwraeth ac adfer yn y gweithle
  • Gwarchod neu adfer carregwaith, gwaith brics neu strwythurau pridd
    yn y gweithle
  • Paratoi a chymysgu morterau calch yn y gweithle
  • Adeiladu strwythurau cloddiau sychion yn y gweithle
  • Cydymffurfio â gofynion iechyd, diogelwch a lles cyffredinol yn y gweithle

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Treftadaeth
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri
Gorsaf yr Harbwr
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9NF

E-bost: HLFS4F@ffwhr.com

Ffôn: 01766 516064

Polisi Preifatrwydd (Saesneg yn unig)

Hawlfraint © 2018 Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd